Italsky Rusky

Můj způsob výuky italštiny

Chcete mluvit italsky? Nabídek jazykových škol i soukromých lektorů na internetu najdete spoustu. Obvykle obsahují základní informace o obsahu a trvání kurzu a cenu. Pokud už se zmíní metody výuky, bývá to velmi obecně. Přitom k dosažení cíle v podobě zvládnutí dané jazykové úrovně vedou různé cesty podle toho, jak se kdo učí a jakou má paměť. Vizuální, sluchovou, takřka žádnou? Je systémový typ, který potřebuje gramatiku vysvětlit a zaškatulkovat nebo raději gramatická pravidla jakoby mimoděk odvodí z textu? V tomto příspěvku se snažím svým budoucím studentům ukázat, jak to dělám já.

Blog

A začneme rovnou po italsku: Buon giornograzie di aver scelto le mie pagine web. Věta má své opodstatnění, napovídá totiž, kterou výukovou metodu budeme používat především. Jsem si jistá, že i naprostý začátečník rozumí slovům web, buon giorno a grazie. Jazykově nadaný začátečník  si grazie později promítne do slovesa  rinGRAZIare. Angličtinář často porozumí i  slovu pagine ve spojení s web, odvodí si to z anglického page. Zbývá di aver scelto, podvědomě zapojí fantazii a zkušenost a ve výsledku dojde k tomu, že to asi bude poděkování za zájem, jak to tak v úvodní prezentaci služeb bývá.

Úplný začátečník

právě dosáhl prvního úspěchu – porozuměl – v tomto případě dostatečně – danému sdělení. A přesně o to jde v počátcích  výuky jazyka především – porozumět. Přitom ovšem neotrávit biflováním, nenudit, nebát se mluvit s chybami. V počátcích studia je zbytečné rozumět každému slovu, stačí pochopit celek obecně.   Jsou i tací studenti, kterým ze slova gramatika naskakuje kopřivka a tvrdošíjně odmítají jakékoliv vysvětlování. Inu, pokud mají výbornou sluchovou paměť, nakonec proč ne, budou se učit nejprve stylem „otravné robátko“ (opakovat, opakovat a znovu opakovat slyšené), poté dialogem, následně monologem, aniž by se zatěžovali pravidly. Na této metodě je mimochodem postavena výuka pár renomovaných jazykových škol s bezchybným marketingem. Proč ne, když to někomu vyhovuje. Moje zkušenost je jiná, v praxi se setkávám se studenty, kteří zkrátka potřebují vybudovat aspoň základní gramatickou strukturu.

Mírně – středně pokročilý student

se často může cítit sklesle při práci s obtížným textem, když v něm plave a tuší, kolik se toho ještě musí naučit, přitom studuje druhým (třetím, čtvrtým, pátým…) rokem. Ten pocit jsem zažila také. Při výuce angličtiny na gymnáziu jsme postupovali stylem vysvětlit gramatické pravidlo, procvičovat gramatické pravidlo, zkoušet gramatické pravidlo. To na k tomu účelu šroubovitě sestavených větách, obsahujících právě ten jeden jediný gramatický jev. Použití takových vět v praxi se pak velmi blížilo scéně z knihy Tři muži na cestách (Jerome klapka Jerome), kdy hlavní hrdina – Angličan – používal věty z učebnice angličtiny pro cizince v reálných situacích. V obchodu s obuví za bezelstně pronesenou větu: slyšel jsem, že zde prodáváte boty“ ho majitel hnal ven s křikem, že blázny si z něj nikdo dělat nebude. Takže co s tím? S textem se dá pracovat i jinak než stylem přečti přelož. Aktivní slovní zásoba, tedy slova, kterým student rozumí a umí je správně používat, není každé nové slovo z textu. Pokud nebrání porozumění danému, (zatím) pryč s ním.  V našich hodinách italštiny půjdeme následující cestou: přívlastek je méně důležitý než podmět, který je o fous méně důležitý než přísudek.  Je libo příklad?

Il marianio ubriaco fradicio urlava con la voce stonata nel silenzio della cittadina dormiente  fino a quando, stanco abbastanza da addormentarsi nel sonno profondo pieno di incubi, quasi tutti gli abitanti erano svegli, quindi la cittadina dormiente si é trasformata nella cittadina vegliante.

Namol opilý námořník hulákal nakřáplým hlasem do ticha spícího městečka    tak dlouho, že když se konečně dostatečně znavilusnul   neklidným spánkem plným nočních můr, naprostá většina obyvatel  byla na nohouměstečko poklidně spící se proměnilo na  městečko velice bdící.

V uvedeném  úryvku jsou podtržena slova klíčová pro pochopení smyslu. Máme danou situaci a víme zhruba, co se dělo nejdřív (námořník hulákal), co pak (znavil se , usnul) a co z toho vyplynulo (městečko se proměnilo…). S tím už se dá pracovat podle toho, jaké úrovně student v jazyce dosáhl. Tak jako tak dáme prostor dedukci – proč asi námořník hulákal a jaké to má následky není tak těžké odvodit. Pokročilejší student zná frazeologii, tudíž ví, že FRADICIO ve spojení s UBRIACO znamená namol. Méně pokročilí uvedou jen výraz pro velkou míru něčeho (strašně, děsně) nebo si dosadí frazeologii, kterou znají z mateřského jazyka (napitý jak houba, nachmelený, na plech atd.) – při skupinové výuce zvlášť oblíbená pasáž. Stejně tak postupujeme při odhadu výrazu VOCE STONATA (jak asi zpívá opilá osoba…). I začátečník se v prvních lekcích naučí slovo SONNO, takže se má čeho zachytit, když se dosazuje, jak asi vypadal SPÁNEK dotyčného ochmelky. Co se dělo dál? Slovo ABITANTISVEGLI opět patří do základní slovní zásoby, od nich postupujeme dál. Slovo DORMIENTE nemusí být známé, ale rozhodně je povědomé, protože je odvozeno od slovesa DORMIRE, jednoho ze vzorů pro časování 3.slovesné třídy. To by mělo stačit. Když dá student dohromady všechny indicie a doplní si  – třeba i z vlastní zkušenosti – k čemu vede noční řev opilce ve ztichlé  ulici, dostane se snadno k cíli, překladu slova VEGLIANTE. Když to nestačí, je na řadě nápověda – najděte  antonymum (slovo opačného významu) ke slovu SPÁT… Po stránce gramatické si také přijdou na své všichni. Začátečník po větách převádí vše do množného čísla. K tomu přidá další podstatná jména, která končí na –CO. Mírně pokročilý si pohraje se zvratnými  slovesy ADDORMENTARSITRASFORMARSI. Pokročilý student se pustí do větného rozboru a určování příčestí daných sloves. Pochopitelně nejvíce tvůrčí práce nabízí stylistika (popisovat vzhled namol opilého námořníka budou mírně pokročilí, italštiny středně znalí  najdou synonyma ke slovu STONATA a top class rozvine úvahu na téma škodlivosti alkoholu se zaměřením na jednotlivá povolání. Svobodu do lavic především, tudíž každý si zvolí povolání jaké chce, ale ten námořník je povinný pro všechny).

Každý jsme jiný a každý potřebujeme od výuky jazyka něco jiného. Kuchař v italské restauraci potřebuje porozumět italskému kolegovi, který na něj z druhého kouta kuchyně zoufale volá togli la pentola dal fuoco!. Když dotyčný kuchař neví, co znamená togli, nechá pánev na ohni až do chvíle, kdy bude sugo nenávratně připálené. S kuchařem se tedy zaměříme na slovní zásobu z oboru gastronomie a z gramatiky hlavně na imperativ. S passatem remotem trápiti se netřeba. Trápiti se třeba ovšem bude tomu, kdo se chystá na státnice. Na učiteli jazyků je, aby trápení nebylo víc, než je bezpodmínečně nutné. Výhodou dnešní doby je možnost učit se on line odkudkoliv, kde je dostatečné připojení. Se svými studenty vedu lekce po Skypu, sdílím texty, obrázky, poslech i kvízy. V každém případě od první chvíle hlídám, aby mluvil hlavně student, protože to je cesta k úspěchu. Pokud se vám moje metoda líbí, napište mi nebo zavolejte a zkusíme si nanečisto, zda je to to, co hledáte. Brzy na viděnou, italsky A presto!