Italsky Rusky

Individuální výuka italštiny a ruštiny

Hledáte efektivní a individuální výuku italštiny či ruštiny? Nabízím přizpůsobené lekce od začátečníků až po pokročilé. K dispozici je také možnost výuky pro dvojice. Nechte se vést zkušenou lektorkou a objevte kouzlo nových jazyků! Pro cizince nabízím také lekce českého jazyka.

Italština / ruština pro začátečníky

Výuka jazyka pro začátečníky je zaměřena hlavně na pochopení, než na dokonalost. Úspěšnost v jazykovém učení se neodvíjí od perfektní gramatiky nebo slovní zásoby, ale od schopnosti pochopit sdělení. Různí studenti mají různé přístupy k učení - někteří upřednostňují systematický přístup, jiní se učí gramatiku přirozeně z textu, a někteří se raději učí opakováním slyšených frází a vět. Volba výukové metody závisí na individuálních preferencích a schopnostech každého studenta. Až si vyjasníme, co vyhovuje Vám, zvolíme i nejvhodnější výukovou metodu.

Mám zájem

Italština / ruština pro pokročilé

Studenti italštiny často cítí frustraci při práci s obtížným textem a uvědomují si, kolik ještě musí naučit. Tradiční praxe učení gramatiky spočívá v vysvětlení, procvičení a zkoušení jednotlivých pravidel. Toto metoda ale často neodpovídá reálnému použití jazyka. Jazykové výuky by se měly přizpůsobovat potřebám studentů. Gastronom například potřebuje porozumět základním frázím v kuchyni, zatímco student připravující se na státnice potřebuje hlubší znalost gramatiky. Cílem učitele by mělo být minimalizování frustrace a zefektivnění učení tak, aby odpovídalo individuálním potřebám studentů.

Mám zájem

Individuální výuka italštiny a ruštiny: Flexibilita a pohodlí z vašeho domova

Individuální výuka přes internetové platformy jako Skype, Meet, Teams nebo Whatsup je ideální volbou pro všechny, kteří chtějí studovat v pohodlí svého domova a přitom mít možnost přizpůsobit si tempo výuky. Vy sami si můžete určit, kdy a jak dlouho budeme společně studovat. Díky individuálnímu přístupu je výuka maximálně efektivní - věnuji se jen vám a vašim potřebám, což ve skupinových kurzech často chybí. Je jedno, zda jste úplný začátečník nebo pokročilý student, výuku vždy přizpůsobím vaší současné jazykové úrovni a stanoveným cílům. Individuální výuka italštiny a ruštiny je tak skvělou volbou pro ty, kdo hledají flexibilní, pohodlnou a efektivní cestu k zvládnutí nového jazyka.

Učím cizince češtinu: Poslech, čtení a interakce jako klíč k úspěchu"

Čeština pro cizince může představovat náročnou výzvu. Má výuka se zaměřuje na nejen na čtení a psaní, ale také na poslech a ústní projev, které považuji za klíčové dovednosti pro úspěšné zvládnutí jazyka. Hodiny jsou interaktivní a plné konverzace, aby si studenti mohli prakticky vyzkoušet nově nabyté dovednosti a získali důvěru v jejich používání. Při psaní se zaměřuji na správnou gramatiku, slovní zásobu a stylistiku. V hodinách čtení pracuji s autentickými texty, aby si studenti osvojili reálný jazyk a zvykli si na různé formy a styly českého jazyka. Ať už jste začátečník nebo pokročilý student, moje metody výuky vám pomohou zlepšit vaše dovednosti a posunout vaši češtinu na novou úroveň.