Italsky Rusky

Rovnice o mnoha neznámých

Co myslíte, může práci průvodce vykonávat i totální ignorant v oboru matematiky? Zdálo by se, že k počítání toho nebude tolik, ale zdání někdy klame. Hlavně Itálie a její systém nákupu vstupenek do památek je velkou výzvou.

Blog

Za jedno ze svých životních vítězství považuji úspěšné tažení do ředitelny gymnázia Přípotoční s požadavkem nahradit maturitu z matematiky jiným předmětem. Byli jsme tehdy humanitní třída IV.F a některým vážně hrozilo, že z matiky propadnou. Mně nejvíc, tudíž jsem využila daru výmluvnosti a v čele delegace nespokojenců vybojovala možnost nahradit vědu o číslech něčím stravitelnějším. V mém případě latinou. Ostatní se spokojili s občanskou výchovou nebo s angličtinou. Stala jsem se bílou vránou, protože od posledního studenta latiníka uběhlo deset let a vzápětí byly humanitní třídy na gymnáziích zrušeny. Jelikož přísedící mi dělala tělocvikářka a zkouška se omezila na memorování stejného textu o Galech, který se učil už můj táta (Galia est omnis divisa in partes tres…) a poutavého vyprávění obsahu seriálu Já Claudius v češtině, dostala jsem za jedna a prošla maturitou bez ztráty kytičky. Jakoby to bylo k něčemu kromě hrdého předložení výza svým potomkům. Hlavně že ta matika mi to nezkazila, radovala jsem se a domnívala se, že v budoucnu mi postačí zkontrolovat si účtenku ze samoobsluhy a vypočíst základ daně. Pak přišel zájezd, kdy jsem počítala a počítala a málem zavařila kalkulačku.

Co že na tom bylo tak těžkého ke spočítání? Šlo o výběr peněz za vstupné po odečtení zaplacených záloh, které už 54 klientů zaplatilo před odjezdem. Bohužel všem byly zálohy napočítány stejně bez ohledu na fakt, že senioři a  děti do 18 let  mají vstup zdarma, studenti 18 – 24 (25, 26, jak kde) platí polovic. Navíc nešli všichni do všech tří objektů (Koloseum, Villa Borghese, Vatikánská muzea) vybrané objekty a počty se různily i v rámci jedné rodiny. Přitom zálohy byly spočítány a zaplaceny pro celou rodinu dohromady. Modelový příklad: rodina XY má 5 členů – 2 dospělí, plná cena – vstup do Kolosea, Borghese a Vatikánu, budou doplácet,  1 seniorka – vstup zdarma do Kolosea a Borghese, část zálohy bude se vracet, 1 dítě – vstup zdarma do Kolosea a Borghese a Vatikánu, část zálohy se bude vracet , 1 studentka  – vstup za polovic do Kolosea a Borghese, bude doplácet. Postupně se přede mnou zjevila hydra o mnoha proměnných, která mi zajistila dlouhé hodiny bdění nad tabulkami, které jsem si rýsovala ve snaze se v tom vyznat. Konečně se hodily i různobarevné fixy, které vozím. Nakonec jsem to musela brát jméno po jménu a opravdu velmi jsem se snažila, aby ti, co přeplatili, dostali své peníze zpět. Zradil mě Vatikán, protože mi jaksi nedošlo, že 18 seniorů spadá současně do kategorie dospělých… a Vatikán poskytuje slevy pouze dětem a  studentům, seniorům nikoliv. Místo abych milé seniory skásla o příslušnou částku, odečítala jsem jim zálohy jako u Villy Borghese a Kolosea, kde vstup zdarma měli. Senioři se radovali a já byla výsledku 1 800 Kč v mínusu. Tehdy to znamenalo den práce zadarmo. Naštěstí v CK měli pochopení, nakonec do této matematické bažiny mě zatáhli oni. Jako omluvu z mé strany přijali lahvinku kvalitního Chianti DOCG a věc byla uzavřena. Podotýkám, že když Itálie krátce po tomto zájezdu zrušila slevy pro seniory, vydechla jsem úlevou.